Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

 

 

Oppijakso 21: Animaatiokomponentit

 

Tämän jakson tavoitteena on syventää simulaatio-ohjelmassa käytettävien komponenttien tuntemusta.

Opiskelujakson aikana käsiteltävät asiat:  

*Normaali komponentti

 

*Animaatiokomponentti


Normaali komponentti  

Vastukset, kondensaattorit, diodit, transistorit, mikropiirit ym. komponentit, joilla on esim. komponenttivalmistajan antama nimi (1N4148, BC547A, 14011B...) tai niillä on sähköiset arvot (esim. 100 ohm ± 5 %, 500 ppm), ovat tavanomaisia, sähköisesti mallinnettavia komponentteja.


Animaatiokomponentti  

Simulaatio-ohjelmassa on myös kolme komponenttia, jotka eivät mahdu yllä olevaan normaalikomponentin määrittelyyn. Nämä komponentit ovat:

   

Digital Switch. Digitaalikytkin antaa asennosta riippuen joko loogisen ykkösen tai nollan. Sen toimintaa, asentojen vaihtoa, voidaan ohjata analyysin suorituksen aikana hiirtä klikkaamalla. Ykköstilaa vastaava jännitearvo on 3.4 V ja nollatilaa vastaava 0.2 V.

   
   

Led. Ledi on esitetty yksilankaisena tilaindikaattorina. Sen läpi ei kulje virtaa, eikä sen navoissa vaikuta jännite. Tietty jännitetaso ( >2 V) aktivoi ledin, jolloin sen väri muuttuu mustasta punaiseksi. Jännitealueella 0.8 V – 2.0 V ledin väri on keltainen.

   
   

Seven Segment. Myöskään seven segmentin läpi ei kulje virtaa, eikä sen yksittäisten diodien navoissa vaikuta jännite. Seven segmentiltä puuttuu yhteinen anodi tai katodi.


Animaatiokomponenttien toimintaa ohjataan Transient-analyysin käynnistämisen jälkeen valitsemalla valikkoriviltä 'Scope / Animate Options...', jolloin valittavissa olevat vaihtoehdot tulevat näkyviin:

   

Don’t Wait. Tällä toiminnolla animaatio kytketään päälle ja pois

   
   

Wait for Key Press. Tällä toiminnolla ohjataan, näppäintä painamalla, ajan (analyysin) kulkua

   
   

Wait for Time Delay. Tällä toiminnolla viivästetään analyysin kulkua, jotta indikaattorit (LED ja Seven Segment) sekä digitaalikytkin ehtisivät osallistua virtapiirin toimintaan


Vaikka animaatiokomponentit eivät anna sähköistä mallinnusta, niillä on kuitenkin suuri merkitys havainnollistamisessa. Animaatiokomponentteja kannattaa käyttää oppimateriaalia tehtäessä.