Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

 

1. Miksi oskillaattori ei käynnisty?
2. Miten analyysin kuvaajat (käyrät) erotetaan toisistaan mustavalkotulostuksessa?
3. Miksi AC-analyysin Cursor-mode -toiminnon (analyysin tarkennus) yhteydessä taajuuden numeroarvot näkyvät vain kHz-tarkkuudella? Missä ovat hertzit?
4. Miksi kotona tehty Micro-Cap -työ kadotti otsaketaulun tietoja...
5. Onko komponenttivalikoissa himmeällä merkittyjä komponentteja mahdollista käyttää?
6. Miksi kytkennässä pitää olla maadoitus?
7. Mitattaessa virran suuruutta esim. vastuksen R12 kautta määritteellä i(R12), virran kuvaaja on negatiivinen.
8. AC-analyysissä taajuusalue on määritelty 0:sta 100 kHz:ksi. Miksi ohjelma ei hyväksy arvoja?
9. Analyysin tulos, kuvaaja, on epätarkka. Se näyttää muodostuvan toisiinsa liitetyistä viivoista. Onko jossain vikaa?
10. Siniaaltogeneraattorin jännitteeksi on asetettu 24V, mutta se vaikuttaa huomattavasti pienemmältä.
11. En saa diodia asettumaan oikeaan asentoon eli 45 asteen kulmaan.
12. Miksi siniaaltogeneraattorille on merkitty plus/miinus napaisuus, onko sillä jotain merkitystä?
13. Onko mahdollista laittaa analyysitulokseen nk. nollaviiva?
14. Miksi simulointi- ja laskutulokset eriävät toisistaan?
15. Mitä eroa on MC5Demo ja MC6Demo ohjelmilla?

 

1. Miksi oskillaattori ei käynnisty?
  Normaalisti simuloinnin alkuhetkellä jännite on nolla jokaisessa solmupisteessä (node). Esim. symmetrisen oskillaattorin, kuten astabiili multivibraattorin, käynnistystä voi helpottaa muuttamalla alkutilanteen lähtöarvoja, esim: .ic v(2)=5V tai mieluummin .ic v(c)=5V joka tarkoittaa, että alkuhetkellä a) pisteessä 2 on 5V:n jännite tai b) pisteessä c (merkitty transistorin kollektorille) on 5V:n jännite. IC lyhenne tulee sanoista Initial Condition = alkuolosuhteet.
 
   
2. Miten analyysin kuvaajat (käyrät) erotetaan toisistaan mustavalkotulostuksessa?
Kuvaajat voidaan merkitä automaattisesti erimuotoisilla täplillä (token): Kun analyysi on käynnistetty, valitse: 'Scope / View / Tokens' tai paina työkaluvalikossa olevaa näppäintä: 'Applies tokens to the waveforms'.
 
   
3. Miksi AC-analyysin Cursor-mode -toiminnon (analyysin tarkennus) yhteydessä taajuuden numeroarvot näkyvät vain kHz-tarkkuudella? Missä ovat hertzit?
Numeroarvot voidaan merkitä Hertseinä: Kun analyysi on käynnistetty, kuvaruudun oikeassa laidassa on sarake FMT ja siinä lukuarvo 5.3 Muuta lukuarvo 5.6 :ksi, jolloin desimaaleja on kuusi Jos haluat lukuarvot eksponenttimuodossa, muuta FMT-lukuarvo esim. 2e :ksi, jolloin esim. 1MHz olisi 1.00e6.
 
   
4. Miksi kotona tehty Micro-Cap -työ kadotti otsaketaulun tietoja...
  Huomaa, että otsaketaulun tiedot tulevat (osin) automaattisesti. Esim. päiväys, tiedostonimi ja käyttäjä on määritelty koodeilla: $date, $name ja $user. Otsaketaulun tietoja pääset muokkaamaan klikkaamalla kahdesti piirikaavion tyhjää kohtaa ja valitsemalla avautuneesta keskusteluikkunasta kohdan "Title Block".
 
   
5. Onko komponenttivalikoissa himmeällä merkittyjä komponentteja mahdollista käyttää?
  Himmeällä merkityt komponentit ovat käytettävissä Micro-Cap -ammattiversiossa. Eräissä tapauksissa on mahdollista lisätä opiskelijaversioon ammattiversion osia eli komponenttikirjastoja. Eräs suositeltava esimerkki on CMOS-kirjasto. Sen voi kopioida ja asentaa Micro-Cap5:ssä olevan ohjeen 6 mukaan.
 
   
6. Miksi kytkennässä pitää olla maadoitus?
  Ohjelman käyttämä, joko amerikkalainen tai eurooppalainen maadoitusmerkki ei merkitse lainkaan maadoittamista vaan kytkennän solmupistettä (node) numero nolla. Ohjelma vaatii toimiakseen solmupisteen numero nolla, joka merkitään symbolilla 'maadoitus'. Toisaalta maadoituksen asemasta voisi käyttää nimitystä 'yhteinen napa'. Mutta on muistettava, että vastaavia keskenään yhteisiä napoja voidaan luoda myös eri nimisillä TIE-symboleilla.
 
   
7. Mitattaessa virran suuruutta esim. vastuksen R12 kautta määritteellä i(R12), virran kuvaaja on negatiivinen.
  Määritteellä: -i(R12) (miinusmerkki invertoi eli kääntää napaisuuden). Toinen tapa on kääntää vastuksen piirrosmerkki toisin päin.
 
   
8. AC-analyysissä taajuusalue on määritelty 0:sta 100 kHz:ksi. Miksi ohjelma ei hyväksy arvoja?
  Ensinnäkin taajuuden määrittelyssä annetaan ensin suurempi arvo ja sitten pienempi, esim. 100kHz,0Hz. Jos toinen arvoista on nolla, voidaan tällöin merkitä lyhyesti vain 100kHz.Toisaalta logaritmista taajuusasteikkoa käytettäessä toisena arvona ei voi olla nolla, vaan esim 100kHz,1Hz.
 
   
9. Analyysin tulos, kuvaaja, on epätarkka. Se näyttää muodostuvan toisiinsa liitetyistä viivoista. Onko jossain vikaa?
  Datapisteitä on liian vähän. Kuvaaja piirtyy datpisteiden väliin piirretyistä janoista. Lisää datapisteitä Transient-analyysissä: Aseta Limits-ikkunassa Maximum Time Step -arvo esim. 1/100 tai 1/1000 arvoksi Time Range -arvosta. Lisää datapisteitä AC-analyysissä: Aseta Limits-ikkunassa Maximum Change % -arvo esim. 0.5 tai 0.05:ksi.
 
   
10. Siniaaltogeneraattorin jännitteeksi on asetettu 24V, mutta se vaikuttaa huomattavasti pienemmältä.
 

Generaattorin parametrejä ovat mm.: f (Frequency) eli värähtelytaajuus, yksikkö: Hz A (Amplitudi) eli jännitteen huippuarvo (u tai Uh), yksikkö: V Rs (Sourse Resistance) eli generaattorin sisäinen vastus, yksikkö: ohmia

Kun generaattorin tehollisjännitteeksi (U) halutaan esim. 24V, tulee se kirjoittaa muotoon: sqrt(2)*24V jossa sqrt(2) on neliöjuuri kaksi, joka on huippujännitteen (u) ja tehollisjännitteen (U) välinen suhdeluku. Huomaa, että määritteen voi ilmaista myös tulomuodossa, jolloin se on myös havainnollisempi lukea. (Vertaa sqrt(2)*24V ja 33.94V).

 
   
11. En saa diodia asettumaan oikeaan asentoon eli 45 asteen kulmaan.
  Komponenteilla on kahdeksan eri asentoa: Tutki esim. operaatiovahvistimen piirrosmerkin avulla kääntämällä sitä 90 astetta kerrallaan: tulot vasemmalle, ylös, oikealle, alas ja sama uudelleen, mutta +tulon ja -tulon paikat vaihdettuna. Tavallisella diodilla on käytännössä vain neljä asentoa. Jos haluat diodin 45 asteen kulmaan on sinun valittava toinen piirrosmerkki diodille eli: 'Component / Analog Primitives / Passive Components / D45'
 
   
12. Miksi siniaaltogeneraattorille on merkitty plus/miinus napaisuus, onko sillä jotain merkitystä?
  Useissa käytännön tapauksissa generaattorin napaisuudella ei ole merkitystä. Mutta jos sille haetaan merkitys, niin niitä voidaan luetella useampikin: ) Generaattori aloittaa toimintansa siten, että se tuottaa ensimmäiseksi positiivisen puolijakson. Jos analyysissäsi siniaalto piirtyy mielestäsi väärin eli ensin negatiivinen puolijakso ja vasta sitten positiivinen niin voit korjata tilanteen kääntämällä generaattorin piirrosmerkin toisin päin. ) Siniaaltogeneraattorissa on myös erillinen tasasähkölähde (DC) ja tämänkin kannalta on merkityksellistä miten päin generaattori on kytkentään nähden. ) Myös useamman siniaaltogeneraattorin yhteiskäytössä niiden keskinäisillä napaisuuksilla on merkitys, esim. kolmivaihekäyttö.
 
   
13. Onko mahdollista laittaa analyysitulokseen nk. nollaviiva?
  Kyllä, kuten oskilloskoopissakin yhtä kanavaa käytettäessä voidaan toinen kanava asettaa piirtämään "nollaa" eli nk. nollaviivaa. Esim.: v(in1), v(out1) ja v(0) määritteet tuottavat kaksi kuvaajaa sekä nollaviivan. Toinen tapa nollaviivan tuottamiseksi on (analyysin aikana): 'Scope / View / Base Line' (= nollaviiva).
 
   
14. Miksi simulointi- ja laskutulokset eriävät toisistaan?
  Laskutoimitus huomioi vain piirin kelan ja kondensaattorit. Simulointi huomioi koko piirikaavion komponentit.
 
   
15. Mitä eroa on MC5Demo ja MC6Demo ohjelmilla?
  MC5Demo on vanhempi, mutta se ei vaadi Pentium prosessoria. MC6Deomo tarvitsee jonkinlaisen Pentiumin. Suurin ero näiden ohjelmien välillä on kuitenkin uudemmassa ohjelmassa oleva Dynaaminen DC -analyysi, joka mahdollistaa jännitteiden, virtojen, tehojen ja puolijohdetilojen esityksen piirikaaviossa.