Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

 

 

Oppijakso 13: Toinen oma kytkentä: Kondensaattorin varautuminen

 

Tämän jakson tavoitteena on luoda yksinkertainen virtapiiri ja tutkia sen avulla kondensaattorin varautumista.

Opiskelujakson aikana käsiteltävät asiat:  

*Piirikaavion piirtäminen

 

*Transient-analyysin asetusarvojen kirjoittaminen

 

*Transient-analyysin suorittaminen

 

*Vianhaku

 

*Komentolauseen kirjoittaminen

 

*Kondensaattorin varautumisen tutkiminen Transient-analyysin avulla

 

*Dokumentointi

 

*Piirikaavion ja analyysituloksen tulostus


Piirikaavion piirtäminen  

Piirretään yksinkertainen virtapiiri, jossa on tasasähkölähteen lisäksi vastus ja kondensaattori. Valitse valikkoriviltä 'File / New / Schematic' ja sulje keskusteluikkuna klikkaamalla sen ’Ok’-painiketta.

Sijoita piirikaavioon 4,5 V:n tasasähkölähde. Valitse piirikaavioeditorin valikkoriviltä 'Component / Analog Primitives / Waveform Sources / Battery'. Paina tämän jälkeen hiiren oikeanpuoleista painiketta ja pidä se toistaiseksi alhaalla. Sijoita kuvaruudulle ilmestynyt tasasähkölähteen piirrosmerkki sopivaan paikkaan (kuvaruudun keskelle). Päästä hiiren oikeanpuoleinen painike vapaaksi. Anna avautuneeseen ’Component’-keskusteluikkunaan jännitearvoksi 4.5V. Huomaa, että desimaalierottimena on amerikkalaiseen tapaan piste (.) ja että määritteessä ei ole välilyöntejä. Sulje keskusteluikkuna ’Ok’-painikkeella.


Sijoita piirikaavioon 2200 uF:n kondensaattori. Valitse piirikaavioeditorin valikkoriviltä 'Component / Analog Primitives / Passive Components / Capacitor'. Paina tämän jälkeen hiiren vasemmanpuoleista painiketta ja pidä se toistaiseksi alhaalla. Sijoita kuvaruudulle ilmestynyt kondensaattorin piirrosmerkki sopivaan paikkaan (tasasähkölähteen oikealle puolelle). Pidä edelleen vasemmanpuoleinen painike alhaalla ja klikkaa oikeanpuoleista painiketta, kunnes kondensaattorin asento on sopiva. Päästä lopuksi hiiren vasemmanpuoleinen painike vapaaksi. Anna avautuneeseen 'Component'-keskusteluikkunaan kapasitanssiarvoksi 2200uF. Sulje keskusteluikkuna ’Ok’-painikkeella.


Sijoita piirikaavioon 15 kW :n vastus. Valitse piirikaavioeditorin valikkoriviltä 'Component / Analog Primitives / Passive Components / Resistor'. Paina tämän jälkeen hiiren vasemmanpuoleista painiketta ja pidä se toistaiseksi alhaalla. Sijoita kuvaruudulle ilmestynyt vastuksen piirrosmerkki sopivaan paikkaan ( tasasähkölähteen ja kondensaattorin väliin). Pidä edelleen vasemmanpuoleinen painike alhaalla ja klikkaa oikeanpuoleista painiketta, kunnes vastuksen asento on sopiva (vaakasuorassa). Päästä lopuksi hiiren vasemmanpuoleinen painike vapaaksi. Anna vastuksen arvoksi 15k. Sulje keskusteluikkuna ’Ok’-painikkeella.


Johdota piirikaavio. Käytä johdottamiseen työkalurivin painikkeita 'Orthogonal Wire Mode' ja 'Diagonal Wire Mode', joista ensin mainitulla piirretään pysty- ja vaakasuoria johtimia, ja jälkimmäisellä voi piirtää johtimen haluttuun kulmaan.


Sijoita piirikaavioon solmupiste numero nolla eli 'maadoitusmerkki' (tämä on pakollinen symboli). Valitse piirikaavioeditorin valikkoriviltä 'Component / Analog Primitives / Connectors / Ground' ja sijoita symboli sähkölähteen miinusnapaan.


Nimeä mittauspiste kondensaattorin napaan. Kirjoita kondensaattorisymbolin päähän teksti out1 (ilman välilyöntiä).

 
Transient-analyysin asetusarvojen kirjoittaminen  

Käynnistä Transient-analyysi valitsemalla piirikaavioeditorin valikkoriviltä 'Analysis / Transient Analysis... / RUN'. Koska kondensaattorin ja vastuksen muodostama aikavakio on niiden lukuarvojen tulo eli 2200uF * 15k = 33s, kannattaa simulaatioajaksi valita 2 min eli 120s. Kirjoita ’Transient Limits’ -keskusteluikkunaan ’Time Range’ -arvoksi 120s.


Kirjoita seuraavaan ruutuun 'Maximum Time Step' -arvoksi esim. tuhannesosa edellisestä. Voit kirjoittaa sen osamäärämuotoon 100ms/1000. Kuvaajan tarkkuuteen (ja piirtymisnopeuteen) vaikuttaa datapisteiden lukumäärä. Mitä suurempi on jakajan arvo, sitä enemmän syntyy datapisteitä.


Kirjoita ’Y Expression’ -ruutuun v(out1), ellei ohjelma ole sitä jo automaattisesti lukenut piirikaaviosta.


Anna ’X Range’ -arvoksi 120s.


Anna ’Y Range’ -arvoksi 5V.

 
Transient-analyysin suorittaminen  

Käynnistä Transient-analyysi ’Run’-painikkeella (tai näppäimistön funktionäppäimellä ’F2’).


Analyysi piirtää vaakasuoran viivan 4.5 V:n tasolle - ???

 
Vianhaku  

Palaa takaisin piirikaavioon F3-painikkeella. Tarkista piirikaavio ja totea sen olevan kunnossa. Miksi kondensaattori on varautunut jo ajan hetkellä 0 s?


Kytkennän on täytynyt varata kondensaattori jo ennen simulaation aloittamista! (Vertaa työtiedostoihin 048A.CIR ja 049A.CIR. Niissä kondensaattorin ennenaikainen varautuminen on estetty aikaohjattavilla kytkimillä.).

Miten kytkennälle kerrotaan, että ajan hetkellä 0 s jännite kondensaattorin navoissa on 0 V?

 
Komentolauseen kirjoittaminen  

Edellä kuvattu ongelma on tyypillinen simulaatio-ohjelmille. Joskus taas jokin sähköisesti tasapainossa oleva kytkentä (esim. oskillaattori) ei käynnisty, kun ohjelma ei osaa päättää, mitä tehdään ensin.


Ongelmasta selvitään kirjoittamalla piirikaavioon komentolause

.ic v(out1)=0V, jossa

   

-piste tarkoittaa komentolausetta

   
   

-ic (Initial Conditions) tarkoittaa alkuarvoasetuksia

   
   

-v(out1) on jännitteen suuruus kytkentään merkityssä pisteessä

   
   

-0V on em. jännitteen lukuarvo


Käynnistä Transient-analyysi uudelleen ja totea kondensaattorin varautumiskäyrän piirtyminen. Vertaa työtiedostoon 060AX.CIR, joka on tämän harjoitustehtävän malliratkaisu.

 
Kondensaattorin varautumisen tutkiminen Transient-analyysin avulla

Piirin aikavakio tau = R * C on 15kohm * 2200uF = 33s, joten tällä ajanhetkellä jännitteellä pitäisi olla arvo 0.63 * 4.5V = 2.8V. Tarkista työkalurivin ’Enable Tag Mode’ -toiminnolla, että tämä päättely ja ohjelman suorittama simulointitulos ovat yhtenevät.

 
Dokumentointi  

Lisää analyysipiirrokseen otsake käyttäen ’ABS’ (absoluuttinen) –tekstiä. Lisää kuvaajaan tekstiä käyttäen ’REL’ (relatiivinen) –tekstiä. Relatiivinen teksti 'seuraa' kuvapohjaa panoroitaessa tai skaalattaessa. Absoluuttinen teksti pysyy paikoillaan kuvapohjaa liikutettaessa. Kokeile eri tekstikokoja ja –malleja, värejä ja tekstipohjia.

 
Piirikaavion ja analyysituloksen tulostus  

Valitse valikkoriviltä 'File / Print Preview... '. Jos kuvaruudulla näkyvä A4-lomake ei ole pystyasennossa, valitse ’Setup’-painike ja vaihda vaaka-asennossa oleva kuva pystyasentoon. Aktivoi kuvaruudun oikeassa yläkulmassa olevat piirikaaviosivun ja analyysituloksen kuvat siten, että molempien pohjaväriksi tulee sininen. Klikkaa seuraavaksi ’Tile’-painiketta, jolloin molemmat kuvat sijoittuvat automaattisesti kuvaruudulle. Voit halutessasi tehdä tilaa rei’itykselle tarttumalla hiirellä vuorotellen molempien kuvien vasemmanpuoleisista kahvoista ja vetämällä kuvan reunaa oikealle. Tulosta kuva ’Print’–painikkeella. Poistu ’Close’-painikkeella analyysiin ja sieltä edelleen näppäimistön ’F3’-painikkeella piirikaavioon.