Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

 

 

Oppijakso 4: DC-analyysi

 

Tavoitteena on oppia käynnistämään DC-analyysi ja tutustua sen kuvaajien esityksiin.

Opiskelujakson aikana käsiteltävät asiat:  
  *Tulostuksen asettelu ja tulostaminen
  *Otsaketaulun asettelu
  *DC-analyysin käynnistäminen
  *Analyysitulosten lukeminen
  *Pelkän analyysituloksen tulostaminen
  *Analyysin lopettaminen

Käynnistä ohjelma ja avaa 031A.CIR -niminen tiedosto.

Ennen DC-analyysiin tutustumista tutkitaan hieman otsaketaulua. Zoomin avulla kuvaa pienentämällä ja panorointia käyttämällä pitäisi otsaketaulun löytyä kuvan oikeasta alakulmasta. Lomakkeen (A4) asettelu pysty- tai vaaka-asentoon tapahtuu tulostuksen asettelun avulla.

Tulostuksen asettelu ja tulostaminen  

Kytkentäkaavion tulostus paperille: valitse valikkoriviltä: 'File / Print Setup...' / Pysty (tai Vaaka) / OK. Voit tulostaa kuvan joko pysty- tai vaakasuuntaiselle paperiarkille.

Ennen tulostusta tarkista esikatselusta, mitä on tulostumassa: valitse valikkoriviltä: 'File / Print Preview... / OK'.

 
Otsaketaulun asettelu  

On suositeltavaa käyttää otsaketaulua, jolloin esim. alla luetellut tiedot tulostuvat paperille.

Tarkista, että työkalurivin viimeinen nappula 'otsaketaulu' on ala-asennossa.

Valitse valikkoriviltä: 'Options / Title Block...', jolloin 'Title Block' keskusteluikkuna tulee esiin.

Täytä keskusteluikkuna esim. seuraavasti: Field 1: Koulun tai yrityksen nimi, Field 2: Osasto, Field 3: Osoite, Field 4: Nimi ja päivämäärä ($user $date), Field 5: Tiedostonimi, sivu/sivuja ($name page $sheet / $maxpage)

Tai vaikkapa näin: Field 1: Koulun tai yrityksen nimi Field 2: Päivämäärä ja nimi ($date $user) Field 3: Sivu / sivuja ($page / $maxpage) Field 4: Sivun osa / sivun osia ($sheet / $maxsheet) Field 5: Tiedostonimi ($name)

Tässä esityksessä työn nimi eli varsinainen otsake on sijoitettu poikkeuksellisesti sivun (kuvaruudun) yläosaan, josta se näkyy ensimmäiseksi ja parhaiten.

Otsaketaulun tiedot eivät välity esim. sähköpostissa tai yleensäkään käytettäessä tiedostoa toisessa tietokoneessa. Jokainen työasema määrittää itse otsaketaulutiedot! Tällöin dokumentointi on tehtävä esim. piirustuksen (kuvaruudun) oikeaan ylälaitaan. Otsaketaulun kanssa ei kannata hermoilla. Sen voi toteuttaa monella tavalla, kunhan se sisältää tarvittavat tiedot, jotka nekin jäävät vain 'omaan käyttöön' eli paperitulosteisiin.

 
DC-analyysin käynnistäminen  

Löydät analyysilajin ja käynnistysohjeen kytkentäkaavioruudun oikeasta alalaidasta! Toimi ohjeen mukaisesti ja valitse valikkoriviltä: 'Analysis / DC Analysis...'. Saat näkyville 'DC Analysis Limits' -keskusteluikkunan.Voit käynnistää analyysin 'DC Analysis Limits' -keskusteluikkunan RUN-painikkeesta, koska tämän ikkunan arvot ovat jo ennalta asetetut oikeiksi.

Nyt kuvaruudulle piirtyy DC-analyysin tulos. Sananmukaisesti DC merkitsee tasasähköä. Tyypillinen DC-analyysin käyttösovellus on ominaiskäyrän tai -käyräparven esitys.

 

 
Analyysitulosten lukeminen  

Jännitettä ilmaiseva vaaka-akseli on skaalattu -1.00 V:sta 1.00 V:iin.

Virtaa kuvaava pystyakseli on skaalattu 50.00 mA:sta -50.00 mA:iin.

Analyysiruudun vasemmassa alalaidassa olevat merkinnät ilmaisevat, että tulokset on mitattu jännitemittauksina kytkentäkaavion pisteiden Y - GEN ja X - GEN väliltä.
'v(Y,GEN)'
'-v(X,GEN)'
Miinusmerkki jälkimmäisessä määritteessä tarkoittaa napaisuuden vaihtoa.

Muut merkinnät ovat käyttäjän dokumentointeja:
Otsaketeksti: Diodin ominaiskäyrä - Diode Characteristic (Absolute Text mode).
Analyysin päättämisen ohjeteksi: Exit: F3 (Absolute Text mode).
Diodin tyyppi: 1N4148 (Relative Text mode).
Jännite- ja virta-arvot kuvaajalta (Tag mode).

 
Pelkän analyysituloksen tulostaminen  

Analyysitulosten sekä kytkentäkaavion tulostus samalle A4-sivulle:

Valitse valikkoriviltä: 'File / Print Preview...' Aktivoi klikkaamalla kuvaruudun oikeassa yläkulmassa olevaa kytkentäkaaviosivua Page 1 / Tile. Tartu (pysty tai vaaka) sivun vasemmalla tai yllä olevista kahvoista ja tee marginaalitilaa rei'itystä varten. 'Print / Close'.

 
Analyysin lopettaminen  
Paluu kytkentäkaavioruutuun tapahtuu vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: valitse valikkoriviltä: 'DC / Exit Analysis' tai näppäimistön F3-näppäimellä.
 
Sulje työtiedosto tallettamatta tehtyjä muutoksia ja päätä simulointiohjelman käyttö.