Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

 

 

Oppijakso 3: AC-analyysi

 

Tavoitteena tavoitteena on oppia käynnistämään AC-analyysi ja tutustua sen kuvaajien esityksiin.

Opiskelujakson aikana käsiteltävät asiat:  
  *Zoomaus ja panorointi
  *Sivut (Page, Sheet ja Text -käsitteet)
  *AC-analyysin käynnistys
  *Analyysitulosten lukeminen
  *Analyysin lopetus

Käynnistä ohjelma ja avaa 033A.CIR -niminen tiedosto.

Zoomaus ja panorointi  
Tutki zoomin ja panoroinnin avulla kytkentäkaavioeditorin työaluetta. Palauta lopuksi zoomin arvo alkuperäiseksi ja asemoi kuva alkuperäiseen paikkaan 'Ctrl+Home' -näppäimillä.
 
Sivut (Page, Sheet ja Text -käsitteet)  

Tutki zoomin, panoroinnin ja kytkentäkaavioeditorisivun alaosassa olevien sivujen selauspainikkeiden avulla:

1. Montako sivua (page) kyseisessä työtiedostossa on ?
2. Montako tulostettavaa A4-kokoista sivua (sheet) kussakin sivussa (page) on ?
3. Mitä 'text'-sivu sisältää ?

 
AC-analyysin käynnistys  

Ennen analyysin käynnistystä palaa sivulle 1 (Page 1). Säädä zoomin avulla kuvakoko oikeaksi ja asemoi kuva 'Ctrl+Home'-komennolla alkuperäiseen asetteluun.

Löydät analyysilajin ja käynnistysohjeen kytkentäkaavioruudun oikeasta alalaidasta. Toimi ohjeen mukaisesti ja valitse valikkoriviltä: 'Analysis / AC Analysis...' Saat näkyville 'AC Analysis Limits' -keskusteluikkunan. Voit käynnistää analyysin 'AC Analysis Limits' -keskusteluikkunan RUN-painikkeesta, koska tämän ikkunan arvot ovat jo ennalta asetetut oikeiksi.

Nyt kuvaruudulle piirtyy AC-analyysin tulos. Sananmukaisesti AC merkitsee vaihtosähköä. Usein AC-analyysiä käytetään esim. vahvistimen taajuusvasteen tutkimiseen. Tällöin vaaka-akseli kuvaa taajuutta (usein logaritminen skaalaus) ja pystyakseli vahvistusta lukuarvona tai dB:nä (lineaarinen skaalaus). Eräissä yhteyksissä AC-analyysillä on synonyymi Bode-Plot.

 
Analyysitulosten lukeminen  
 • Taajuutta ilmaiseva vaaka-akseli on skaalattu 1 Hz:stä 100 MHz:iin.
 • Vahvistusta dB:nä kuvaava pystyakseli on skaalattu 0.00 dB:stä 50.00 dB:iin.
  Kuvaajien mukaan kyseiset vahvistimet toimivat hieman eri taajuusalueilla ja niiden vahvistuksetkin eroavat toisistaan.
 • Analyysiruudun vasemmassa alalaidassa olevat merkinnät ilmaisevat, että tulokset on mitattu kytkentäkaavion kuudesta eri pisteestä nollatasoa (Ground) vasten.
  'dB(v(out1)/(v(in1)))'
  'dB(v(out2)/(v(in2)))'
  'dB(v(out3)/(v(in3)))'
 • Muut merkinnät ovat käyttäjän dokumentointeja, esimerkiksi:
  Otsaketeksti: Vahvistimia - Amplifiers (Absolute Text mode), analyysin päättämisen ohjeteksi: Exit: F3 (Absolute Text mode) ja vahvistuksen ja taajuuden numeroarvon osoitus (Tag mode).
 
Analyysin lopetus  
Paluu kytkentäkaavioruutuun tapahtuu vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: valitse valikkoriviltä: 'AC / Exit Analysis' tai näppäimistön F3-näppäimellä.
 
Sulje työtiedosto tallettamatta tehtyjä muutoksia ja päätä simulointiohjelman käyttö.