Pääsivu 
Opinnot 
Tiedostot 
Palaute 
FAQ 

 

 

Oppijakso 2: Transient-analyysi

 

Tavoitteena on oppia käynnistämään Transient-analyysi ja tutustua sen kuvaajien esityksiin.

Opiskelujakson aikana käsiteltävät asiat:

 
  *Ohjelman käynnistys
  *Työtiedostojen (*.CIR) selailu
  *Työtiedoston avaus
  *Zoomaus
  *Panorointi (Kuvan liikuttelu kuvaruudulla)
  *Sivut (Page ja Sheet -käsitteet)
  *Transient-analyysin käynnistys
  *Analyysitulosten lukeminen
  *Analyysin lopetus
  *Työtiedoston sulkeminen
  *Ohjelman käytön lopettaminen

Ohjelman käynnistys  
Käynnistä ohjelma Ohjelmat-valikosta Micro-Cap Evaluation tai sen vastaavasta kuvakkeesta Työpöydällä..
 
Työtiedostojen (*.CIR) selailu  

Valitse ohjelman valikkoriviltä: 'File' / 'Open'. Klikkaa 'Open'-keskusteluikkunan alueelle, jossa tiedostot sijaitsevat. Voit selata tiedostoja näppäimistön nuolinäppäimillä ('nuoli alas' ja 'nuoli ylös'). 'Ctrl+End' -näppäimillä päästään suoraan viimeiseen työtiedostoon ja vastaavasti 'Ctrl+Home' -näppäimillä päästään takaisin alkuun.

Huomio! Siirrä keskusteluikkuna selailun ajaksi hieman syrjemmälle, jotta työtiedostojen sisältö näkyisi esteettömämmin.

 
Työtiedoston avaus  

Selailun avulla löydetty työtiedosto avataan kaksoisklikkauksella tai 'Open'-keskusteluikkunan 'Ok'-nappulan painalluksella. Avataan aluksi työtiedosto '001A.CIR' klikkaamalla sitä kahdesti, jolloin kuvaruutuun ilmestyy oskillaattorin kytkentäkaavio.

Muita ruudulla näkyviä objekteja ovat : ylhäällä otsaketiedot, alhaalla vasemmalla oleva maininta lisäinformaatiosta ja alhaalla oikealla on ohje, miten ja mikä analyysi käynnistetään, kun aloitetaan tämän piirin toiminnan tutkinta.

 
Zoomaus  

Klikkaa työkalurivin 'suurennuslasi' -painiketta. Näkyviin tulee kytkentäkaavion alla oleva teksti.

Klikkaa 'suurennuslasi' -painiketta uudelleen. Näkyviin tulee kuvan kehys otsaketauluineen. Tarkoituksena on, että kehys rajaa A4-kokoisen alueen siten, että mainittu A4-arkki on pystysuunnassa. Arkin suunnanvaihto, pysty/vaaka, tapahtuu valitsemalla valikkoriviltä: 'File / Print Setup...', jonka jälkeen arkin suunta valitaan halutuksi (pysty).

Zoomaus suuremmaksi tapahtuu 'suurennuslasi +' -painikkeella. Zoomaa kahdesti, jolloin kuvan pitäisi olla alkuperäisen kokoinen. Jos kuva on liukunut hieman ylös, sen asemoinnin palauttaminen tapahtuu sekä kuvaruudun oikeassa reunassa että alalaidassa olevilla liukusäätimillä. Nopein tapa kuitenkin on komento: 'Ctrl+Home'.

 
Panorointi (Kuvan liikuttelu kuvaruudulla)  
Panoroinnin tarkoitus on suurikokoisten kuvien tms. kokonaisuuksien hallinta 'pienellä' kuvaruudulla. Paina hiiren oikeanpuoleinen nappula alas. Kohdistimen nuoli-kuva muuttuu käsi-kuvaksi. Liikuta kursoria ja tutki kytkentäkaavion alla olevia tehtäviä. Palaa lopuksi 'Ctrl+Home' -komennolla alkuperäiseen asetteluun.
 
Sivut (Page ja Sheet -käsitteet)  

Aloita käsitteiden tutkiminen pienentämällä kuvaa zoomin avulla kahdesti. A4-arkki näkyy pystyssä kytkentäkaaviotyöalueen vasemmassa yläkulmassa. Kuvaruudun vasemmassa alakulmassa on sivujen 1 ja 2 selailupainikkeet. Klikkaa hiirellä sivua 2, 'Page 2', jolloin kuvaruudulle ilmestyy kolme uutta sivua(?). Ohjelman mielestä sivuja on vain kaksi.

Tulostettaessa tämän työtiedoston ensimmäinen sivu (Page 1) saataisiin tulostimesta yksi sivu (1 sheet), mutta tulostettaessa toinen sivu (Page 2) saataisiinkin kolme sivua (3 sheets). Ohjelman sivukoko voi vaihdella suuresti, samoin kuin sivujen lukumäärä, mutta tulostettaessa ne pakotetaan A4-kokoisiksi arkeiksi eli 'sheeteiksi'.

Tutki zoomin ja panoroinnin avulla sivuja 1 ja 2 sekä niiden sisältöä.

 
Transient-analyysin käynnistys  

Ennen analyysin käynnistystä palaa sivulle 1 (Page 1). Säädä zoomin avulla kuvakoko oikeaksi. Asemoi kuva 'Ctrl+Home'-komennolla alkuperäiseen asetteluun.

Löydät analyysilajin ja käynnistysohjeen kytkentäkaavioruudun oikeasta alalaidasta. Toimi ohjeen mukaisesti ja valitse ohjelman valikkoriviltä: 'Analysis / Transient Analysis...' Saat näkyville 'Transient Analysis Limits' -keskusteluikkunan. Voit käynnistää analyysin 'Transient Analysis Limits' -keskusteluikkunan RUN-painikkeesta, koska tämän ikkunan arvot ovat jo ennalta asetetut oikeiksi.

Nyt kuvaruudulle piirtyy Transient-analyysin tulos. Sananmukaisesti transient merkitsee lyhytkestoista ilmiötä. Helpoin tapa ymmärtää analyysi on verrata sitä tavanomaisen oskilloskoopin kuvaan, jossa vaaka-akselilla on aika ja pystyakselilla jännite.

 
Analyysitulosten lukeminen  

Aikaa ilmaiseva vaaka-akseli on skaalattu nollasta 5.00 ms:iin. Jännitettä kuvaava pystyakseli on skaalattu -4.00 voltista 16.00 volttiin. Kuvaajan mukaan kyseisen oskillaattorin signaali vaihtelee nollan ja 12 voltin välillä. Värähtelyjakson pituus on noin 0.5 ms.

Analyysiruudun vasemmassa alalaidassa oleva merkintä 'v(out1)' ilmaisee, että tulos on mitattu kytkentäkaavion vastaavalla tavalla merkitystä pisteestä nollatasoa (Ground) vasten.

Muut merkinnät ovat käyttäjän dokumentointeja: otsaketeksti: Astabiili multivibraattori - Astable multivibrator (Absolute Text mode). Analyysin päättämisen ohjeteksi: Exit: F3 (Absolute Text mode). Amplitudin (delta) numeroarvon osoitus (Vertical Measure mode). Jakson pituuden numeroarvon osoitus (Horizontal Measure mode).

Löydät 'Absolute Text mode-', 'Vertical Measure mode-' ja 'Horizontal Measure mode-' painikkeet liikuttelemalla kursoria kuvaruudun yläosassa olevalla työkalurivillä ja seuraamalla samanaikaisesti kuvaruudun alaosan tilariviä. Kun kursori on esim. työkalurivin 'ABS' kohdalla, ilmestyy tilariville sen toimintaa kuvaava teksti 'Absolute Text mode'.

 
Analyysin lopetus  
Paluu kytkentäkaavioeditoriin tapahtuu vaihtoehtoisesti kahdella tavalla: valitsemalla valikkoriviltä Transient / Exit Analysis' tai Näppäimistön F3-näppäimellä.
 
Työtiedoston sulkeminen  
Työtiedosto suljetaan valikkoriviltä 'File / Close' tai 'Ctrl+F4'. Kysymykseen: 'Save changes in xxx.CIR'?, eli tallennetaanko tehdyt muutokset, vastataan kielteisesti 'No'-painiketta klikkaamalla, ellei tehtyjä muutoksia nimenomaan haluta tallentaa.
 
Ohjelman käytön lopettaminen  
Ohjelman käyttö lopetetaan valikkoriviltä 'File / Exit' tai 'Alt+F4'.